واحد کنترل کیفیت (q.c) کارخانه نماچین دارای دو آزمایشگاه مجهز به کلیه تجهیزات و تجهیزات لازم و همچنین پرسنل متخصص و مجرب است. با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت (iso9001: 2008) ، این واحد قادر به نظارت و اندازه گیری مداوم کلیه فرایندهای تولید از جمله فعالیت های این واحد ، نظارت دائمی و کنترل آماده سازی مواد ، شکل دهی ، خشک کردن واحدها ، پخت ، بسته بندی ، انبارداری و مشاوره در اجرای نما ، که تداوم کیفیت محصول را تضمین می کند.

آجر نما

این آزمایشگاه در آزمایشگاه کارخانه نماچین ایزو 17025 واقع شده است و آزمایشگاه این شرکت به عنوان یک آزمایشگاه همکار در دفتر استاندارد شناخته می شود ، بنابراین عملکرد این آزمایشگاه از نظر کالیبراسیون تجهیزات و روش های آزمون به طور منظم توسط دفتر استاندارد اصفهان کنترل می شود استان این مجموعه به دلیل داشتن امتیازات فوق علاوه بر مواد اولیه مورد نیاز خود ، مواد معدنی و شیل معادن مناطق مختلف کشور را از نظر کاربرد در صنعت آجر بررسی می کند و به شناسایی معادن مناسب در صنعت آجر کمک می کند. یکی از افتخارات این مجموعه انتخاب کارخانه آجر نماچین به عنوان واحد نمونه استاندارد در سال 1987 و 1991 است.

فهرست
EnglishSaudi ArabiaIran