آجر نما
star

افتخارات گروه کارخانجات آجر نما چین

 • دارای مجوز تحقیق و توسعه از ادارهکل صنعت و مهدن و تجارت
 • دارای آزمایشگاه همکار اداره استاندارد ISO / IEC 17025
 • انتخاب به عنوان برند برتر در سال های 1389، 1390، 1391، 1392
 • دریافت گواهینامه ایزو MOODY ISO 2008-9001
 • دریافت گواهینامه ایزو ارزش برند ISO 10668
 • دریافت استاندارد مهندسی ایران
 • دریافت استاندارد درجه یک ایران

دستاورد های گروه کارخانجات آجر نما چین

 • تولید کننده محصول نمونه استان اصفهان در سال 1393
 • انتخاب به عنوان کار آفرین نمونه در سال های 1381، 1390، 1392
 • انتخاب مدیر عامل کارخانه به عنوان نخبه برگزیده صنعت و معدن
 • انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعت و معدن استان اصفهان از طرف سازمان صنعت و معدن در سال 1390
 • واحد نمونه استاندارد در سال های 1387 و 1392
فهرست
EnglishSaudi ArabiaIran