آجرهای کف فرش

کف فرش وقتی نام کف فرش مطرح می شود مصالح گوناگون و فراوانی در برابر ما قرار می گیرد. سنگ، موزاییک، آسفالت، پارکت، سرامیک، آجر و … از جمله کف فرش هایی می باشند که مصرف فراوان در ساختمان دارند. شاخصه های فنی و کیفی هر کدام از آنها نوع کاربری آنها را مشخص می کند. آجر کف فرش فرآورده ای است که طی مراحل شکل گیری، خشک کردن خشت و پخت در دمای بالا تبدیل به محصولی با دوام می گردد. ماده اولیه این محصول سنگ شیل و یا سنگ معدن می باشد. آجرهای کف فرش بر اساس میزان عبور و مرور و شرایط آب و هوایی به صورت زیر طبقه بندی می شوند: طبقه بندی از نظر مقاومت در برابر سایش در این طبقه بندی آجرهای کف فرش از نظر مقاومت در برابر سایش به سه دسته تقسیم می شوند. آجر کف فرش نوع 1 : در معرض سایش شدید و یا در معرض عبور و مرور وسایل نقلیه سنگین باشد. آجرکف فرش نوع ۲: در معرض سایش متوسط، پیاده روها و یا خیابان های اماکن عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. آجرکف فرش نوع ۳: در معرض سایش کم بوده و در حیات منازل مسکونی و یا محیطهایی با عبور و مرور کم مورد استفاده قرار می گیرد.
طبقه بندی بر اساس شرایط آب و هوایی مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی به دو گروه زیر تقسیم می شود: مقاوم به یخ زدگی آجرکف فرشی که در شرایط آب و هوایی سرد قرار می گیرد و پس از اشباع شدن با آب، دچار یخ زدگی میشود. غیرمقاوم به یخ زدگی آجر کف فرشی که در شرایط آب و هوای معتدل گرم و یا در محیطهای داخلی ساختمان استفاده می شود و پس از اشباع شدن با آب در معرض یخ زدگی قرار می گیرد. همچنین آجرهای کف فرش را می توان از نظر مقاومت در برابر اسید و باز و میزان عایق بودن نسبت به سرما، گرما و صدا و یا از نظر مقاومت در برابر آتش تعریف و طبقه بندی کرد.

آجر نما
آجر نما

R12

آجر نما

S18

آجر نما

S13

آجر نما

F77

آجر نما

Z10

آجر نما

F22

آجر نما

EN14

آجر نما

F39

آجر نما

EN13

فهرست
EnglishSaudi ArabiaIran