آجر زرد

 آجر، محصول تولید شده از طبیعت خالق و منطبق بر طبیعت مخلوق  ، یکی از قدیمی ترین کالاهای مهندسی ساخت بشر می باشد و هنگامی که هنر صنعتگران ایرانی با آن آمیخته می گردد، آجرهای نما به عنوان اولین انتخاب در زیباسازی نمای ساختمان خودنمایی می کند. آجر یکی از مصالح ساختمانی است که با طبع و خوی بشر سازگار بوده و در هر دورانی از تاریخ به نوعی مورد استفاده او واقع شده است . آجر نما زرد پلاک بر پایه خاک رس تهیه و تولید می گردد و از آن بیشتر در ساخت اماکن تاریخی ، مساجد ، ابنیه با بافت سنتی استفاده میگردد.

جدول مشخصات فنی آجر زرد

آجر نما
آجر نما

Z10

آجر نما

Z14

آجر نما

Z15

آجر نما

Z21

فهرست
EnglishSaudi ArabiaIran