آجرهای آنتیک

نمونه های بسیاری از آجر در سراسر دنیا موجود است که بیش از 3000 سال عمر دارد. این گواهی بر ماندگاری بسیار بالای این متریال است. اما با گذر زمان و نشستن گرد پیری بر چهره آجر بر اثر فرسایش عوامل جوی چهره خاص به اجر داده می شود. آجر به دلیل القاکردن حس نوستالوژیک جایگاه خاصی بین معماران دارد. گروه کارخانجات آجرنماچین با استفاده از متون قدیمی تلاش در باز سازی روش های تولید آجر هایی خاص را در دستور کار قرار داد تا اجر مدرن با ظاهری چند هزار ساله در اختیار علاقمندان قرار دهد.

آجر نما
آجر نما

AN25

آجر نما

AN36

آجر نما

AN27

آجر نما

AN37

آجر نما

AN28

آجر نما

AN33

فهرست
EnglishSaudi ArabiaIran